NEVER JUST DANCE

JUST DANCE!

Olet varmasti kuullut lauseen ja joku on ehkä joskus sanonut sinulle niin. Oletko jäänyt pohtimaan, mitä lause oikeastaan tarkoittaakaan? Milloin voi sanoa tanssivansa vai tanssitko vain?

Pitäisikö sinun vain tanssia, Just Dance? Kun puhutaan taiteesta, mieleen tulee monia sen eri muotoja. Mieleen tulevat ehkä erilaiset taiteilijat, valokuvaus, veistokset, abstrakti taide tai nykytaide. Taidetta on niin monenlaista! On kuitenkin mielenkiintoinen keskustelunaihe, kuuluvatko kaikki tanssin muodot taiteen piiriin. Luovatko tanssijat esim. hip hop -tanssissa, taidetta? Vai tanssivatko he vain? Täältä luet syitä siihen, miksi tanssi, tämä itseilmaisun muoto, on taidemuoto omassa lajissaan, eikä vain Just Dance.

1. Yhteydessä musiikkiin

Tanssi on tiiviissä yhteydessä musiikkiin. Musiikki on oma taidemuotonsa, omassa kategoriassaan se on tunnettu ja arvostettu. Vaikka tanssia ei välttämättä tarvitse yhdistää musiikkiin, ne kulkevat käsi kädessä. Tanssi tarjoaa kaikentyyppiseen musiikkiin fyysisen ulospääsyn, jossa kehon liikettä voidaan soveltaa musiikkiin. Siihen voidaan lisätä joku visuaalinen elementti, joka täydentää musiikkia, tässä tapauksessa tuo visuaalinen elementti on tanssi. Näillä kahdella taiteenmuodolla on syvä yhteys keskenään. Erilaisten musiikki- ja tanssimuotojen oppiminen avaa mielen erilaiselle sekä uudelle luovuudelle, altistaa eri kulttuureille ja ilmaisutyyleille. Kaikkia näitä tapoja käytetään missä tahansa taiteessa.

Koska taide on subjektiivista, siinä on paljon vaihtelua, joka ei kerro vain taiteilijan henkilökohtaisesta tyylistä, vaan myös hänen elämäntyylistään, kulttuuristaan ja kokemuksistaan. Tämä tekee tanssista juuri niin mielenkiintoisen!

2. Itseilmaisun muoto

 Taide liittyy läheisesti tunteisiin ja mielialaan. Se tarjoaa fyysisen kokemuksen ja visuaalisen apuvälineen, joka herättää tunteita, edistää keskustelua sekä ajatuksia ja pohdintaa, tietenkin myös nautintoa ja kauneutta. Tanssi voi herättää samat reaktiot yksilössä riippumatta siitä, oletko itse tanssija vai katsotko esitystä. Kehon liikkeiden avulla tanssi pystyy tuomaan esiin tunteita ja houkuttelemaan katsojaa jakamaan tanssijan kertoman tunnematkan. Ilmeiden, eleiden, askeleiden, musiikin ja katsojan sitouttamisen kautta tanssi täyttää ns. vaatimukset, joiden perusteella se voidaan luokitella taidemuodoksi. Kuten kaikenlaista taidetta, tanssia ei välttämättä tarvitse ymmärtää voidakseen arvostaa sen kauneutta ja löytää siitä nautintoa. Juuri tämä subjektiivisuus tekee taiteesta suosittua kaikenikäisten ja kaikenlaista elämänkokemusta omaavien ihmisten keskuudessa.

Just Dance

3. Tarinan kerrontaa

Tanssi on viestin välittämistä tarinankerronnan avulla. Tarinankerronta on tunnettu ja arvostettu taidemuoto ja sen väline. Tanssi ottaa tarinan ja kirjaimellisesti herättää sen henkiin visuaalisella tavalla. Kehoaan liikuttamalla tanssija pystyy viemään katsojan mukaan tarinaan. Kehon kieli, kasvojen ilme ja rytmikäs liike synkronisoituvat kaikki yhteen vangitakseen katsojan ja vetäessään hänet mukaan tarinaan. Tarinankerrontaan voidaan soveltaa kaikenlaisia tanssimuotoja. Yksi ilmeisimmistä on baletti. Eleiden, kehon liikkeiden, sooloesitysten tai ryhmätanssien yhdistelmällä tarina avautuu silmiesi edessä. Esityken jälkeen kokemus on mieleenpainuva, sillä se on aihettanut sinussa tunnereaktion.

4. Avoin tulkinnalle

Kuten kaikissa taidemuodoissa, myös tanssissa tarvitaan tulkintaa. Jotkin taidemuodot ovat monitulkintaisia, toiset taas suhteellisen helposti ymmärrettäviä. Se, miten pystyt tulkitsemaan, mitä kehon liikkeet tarkoittavat, voi vaihdella. Yhdellä ihmisellä joku asia herättää erilaisia tunteita kuin toisella. Vaikka viesti olisi selkeä, tanssin tulkinta voi silti vaihdella. Silti, jokaisella on oikeus omaan tulkintaan. Ei ole oikeaa tai väärää vastausta.

5. Just Dance

Kirjallisuus ja runous ovat molemmat hyviä esimerkkejä siitä, että viesti voi olla selkeä, mutta tulkinnat voivat vaihdella.

Shakespearen näytelmät ovat tunnettuja taiteellisuudestaan. Sivulla olevat sanat pysyvät samoina. Esitettynä tulkinta voi kuitenkin herättää erilaisia tunteita ja avata keskustelua. Sanojen sanominen, käytetyt puvut, lavastuksen luovuus ja ihmissuhteet vaikuttavat siihen, miten tulkinnat voivat vaihdella.

Tanssi ei ole poikkeus. Tanssi voidaan tulkita monin eri tavoin: katse, eleet ja itseilmaisu.

Koska tanssi on yksi puhtaimmista itseilmaisun tavoista, se on taidemuoto, joka ei vaadi muuta kuin ihmisen kehon. Tiettyihin tanssimuotoihin liittyy teknistä osaamista, mutta koska tanssin eri muotoja on niin paljon, se ei aina vaadi tiettyä koulutusta.

Intohimon, halun ja ilmaisun kautta tanssi on yksi ainoista taidemuodoista, jolla on suosiota kaikkialla maailmassa.

Kielellä tai teknisellä koulutuksella ei ole väliä. Kehoa liikuttamalla voidaan kertoa tarina, jota kuka tahansa voi arvostaa. 

Toisaalta, onko olennaista väitellä siitä, että onko tanssi taide vai urheilua. Voiko se olla molempia? Aiheesta löytyy monenlaista pohdintaa.

Tässä vielä lyhyt kertaus tanssin historiasta!

Tanssi on paljon muutakin kuin JUST DANCE!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *