Top 3 syytä – Miksi tanssi on tärkeää lapsille ja heidän kehitykselleen

Tanssi edistää lasten terveyttä, liikuntaa, kasvua ja aivojen kehitystä. Tanssi parantaa voimaa, joustavuutta ja kognitiivista kehitystä. Lisäksi se on loistava aktiviteetti ja taidemuoto lapsille heidän kasvaessaan, ja siitä on loputtomasti hyötyä heidän mielelleen ja keholleen matkalla kohti aikuisuutta. Tanssi luo heille mahdollisuuksia hyödyntää mielikuvitustaan ja sisäisiä voimavarojaan muodostaakseen selkeitä ja vankkoja mielipiteitä. Lapset ovat luonnostaan synnynnäisiä tanssijoita. Musiikin ja rytmin tunne heidän kehossaan antaa heille vapauden oppia ja kasvaa onnellisessa ja terveellisessä ympäristössä.

 

1. Kehon pitäminen vahvana, terveenä ja aktiivisena

Oppilaat oppivat käyttämään ja vahvistamaan motorisia taitojaan turvallisesti: sormien pienistä lihaksista jalkojen suuriin lihaksiin, jokainen lihas erotellaan ja yhdistetään  tasapainossa tehokkaan kasvun varmistamiseksi. Motorisia taitoja kehitetään käyttäen aluksi avustettuja asentoja ja voiman lisääntyessä ne muuttuvat edistyneemmiksi itsenäisiksi liikkeiksi. Tanssi on kokovartaloharjoittelua. Nämä taidot edellyttävät ryhtiä ja keskivartalon hallintaa. Näiden taitojen oikeaoppinen rakentaminen edellyttää keskittymistä corelihasten ja selkärangan linjaukseen.

2. Elinikäisten taitojen oppiminen ja samalla myönteisen sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukeminen

Toiston, visualisoinnin ja kommunikaation avulla lapsen henkinen sekä kognitiivinen puoli kehittyvät. Tärkeitä elinikäisiä taitoja, kuten ongelmanratkaisua, muistia, ymmärrystä, tarkkaavaisuutta ja päätöksentekoa, opitaan ja vaalitaan. Tanssitunnit tarjoavat keinon auttaa sosiaalisessa ja emotionaalisessa kehityksessä, joka tarjoaa väylän kohti tervettä itsetuntoa ja itsehyväksyntää.

6 VINKKIÄ UUSILLE TANSSINOPETTAJILLE

3. Tilatietoisuuden ja mielen ja kehon välisen yhteyden ymmärtäminen

Lapset tulevat tietoisiksi kehostaan liikkeen avulla ja tutustuvat siihen, miten heidän kehonsa liikkuu tilassa. Tanssitunnilla lapset tutkivat tilan syvyyttä, koordinaation ja tilamittojen käsitteitä liikkuessaan lattialla ryhmissä ja yksin. Oppilaat tutustuvat myös eri liiketasoihin käyttämällä matalia, keskitasoisia, korkeita liikkeitä. He oppivat jokapäiväisessä elämässä avustavista liikemahdollisuuksista kunkin kehon osan välillä, kun he tutkivat erilaisia tapoja yhdistää ne. Millä tahansa tahdilla kukin lapsi oppii, aivojen ja käytettyjen lihasten välillä on jatkuva edistyminen ja yhteys.